5

Caernarfon Lân

Diogelu ein iechyd ac amgylchedd | Protecting our health and environment

Beth allwch chi ei wneud

Ar hyn o bryd, mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud: gallwch chi arwyddo ein deiseb, rhannu'r gair hefo eraill, ac ymuno â'n rhestr bostio am ddiweddariadau. Os ydych chi'n gallu argraffu copi o'r ddeiseb a chael ychydig o bobl i'w harwyddo, byddem yn gwerthfawrogi hyn hefyd! 

Deiseb Ar-lein

Gallwch arwyddo ein deiseb Change.org i wrthwynebu’r ffatri brig a’r gwaith malu concrit yma.

Arwyddo
Argraffu + Arwyddo Deiseb

Dyma fersiwn o'r ddeiseb uchod y gallwch ei lawrlwytho a'i hargraffu, i'r rhai sydd ddim yn gallu arwyddo ar-lein. Mae gennym ni rai o gwmpas Caernarfon yn barod y gallwch chi eu harwyddo'n gorfforol hefyd, er enghraifft yn Siop Lyfrau Palas. Cysylltwch â ni pan ydych eisiau i ni ddod i gasglu eich deiseba wedi eu llenwi. 

Argraffu ac arwyddo
Gwnewch sylwadau am y Gwaith Malu Concrit a Newidiadau Lôn Mynediad

Mae'n bosib i chi adael sylwadau ar safle wê Cyngor Gwynedd - bydd rhaid i chi mewngofnodi a profi nac ydych yn robot! Ewch yma ac ewch i "gwneud sylw" neu chwiliwch am gyfeirnod cais C24/0297/19/LL.

Gwnewch Sylw
Dilynnwch ein newyddion

Llennech eich cyfeiriad ebost isod (o dan "Discover more" i gael gwybod pryd rydym wedi rhoi rhywbeth newydd ar y blog. Cysylltwch â ni hefyd os gallwch wirfoddoli dipyn o'ch hamser i'n helpu ni - byddym yn gwerthfawrogi unrhyw beth y gallwch ei wneud! 

Cyfrannwch!

Bach neu fawr - bydd beth bynnag y gallwch chi ei sbario yn cael ei wneud defnydd da iawn: lledaenu ymwybyddiaeth, cefnogaeth adeiladu, talu am ymchwil hanfodol, talu am deithio i wneud cynrychioliadau yng Nghaerdydd. talu am gynrychiolaeth gyfreithiol pe bai ei hangen arnom…..

Ein tudalen GoFundMe

Darganfod mwy gan Caernarfon Lân

Tanysgrifiwch i gael y newyddion diweddaraf


Scroll to Top