5

Caernarfon Lân

Diogelu ein iechyd ac amgylchedd | Protecting our health and environment

Caernarfon Lân ar BBC Radio Cymru (Dros Frecwast)

Os nad ydych wedi ei glywed eto, cafodd aelod o'n pwyllgor, Mari Williams, ei chyfweld ar Dros Frecwast ar yr 22ain o Ebrill ynglŷn â bygythiadau cynigion y Jones Brothers.

Ewch at 01:43:20 i glywed y cyfweliad: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m001yhgv

Scroll to Top